Hjá Birtu er boðið upp á fjölbreytt námskeið og fræðslu. Á morgnana, milli kl. 9-12 er fræðsla sem tilheyrir grunnstarfi Birtu auk hreyfingar en í það mæta allir þátttakendur (nema þeir sem eru í námi eða vinnutengingu á þeim tíma). Í grunnstarfi Birtu er boðið upp á fræðslu um bætta andlega líðan, lífsstílstengda fræðslu, sjálfseflingu, hópfundi o.fl. Eftir hádegið eru lokaðir hópar og námskeið sem þátttakendur velja sér út frá hvað hentar viðkomandi. Dæmi um lokaða hópa/námskeið eru; PEERS félagsfærninámskeið, Björg bjargráð í tilfinningastjórnun, kvíðahópar, félagskvíðanámskeið, karlahópar, konuhópar, skapandi starf, samkenndarhópur, meðferðarhópur þar sem áhersla er á áfallavinnu, hópmarkþjálfunarhópar, næringarstuðningshópur. Einu sinni á ári er boðið upp á ADHD námskeið í samstarfi við ADHD samtökin.

Námskeið og lokaðir hópar í boði hjá Birtu á haustönn 2023

Hér má sjá yfirlit yfir námskeið og lokaða hópa sem eru í boði á haustönn 2023, bæði hjá Birtu og Fræðslunetinu.

Draumar og drekar – sjálfsstyrkingarnámskeið

Markmið námskeiðsins er að fá einstaklinga til að taka ábyrgð á eigin lífi með því að fást við eigin drauma og væntingar. Á námskeiðinu skerpum við á draumum okkar, finnum þá týndu, endurvekjum og beinum í réttan farveg. Við endurnýjum vonina og möguleikann á að láta þá rætast. Kynnumst drekunum og ástæðunum fyrir því að við gefum drauma okkar upp á bátinn.

Tími: 15., 16. og 17 ágúst og 22. og 23. ágúst.

Tímasetning: mán-mið, mán-þri Kl. 13.00-15.30

PEERS námskeið í félagsfærni – Lota 1-3 (16 vikna námskeið)

PEERS® námskeið í félagsfærni

PEERS® félagsfærniþjálfun er raunprófað hópnámskeið fyrir fullorðna einstaklinga með einhverfu og/eða annan félagslegan vanda þar sem kenndar eru aðferðir til að auka færni í samskiptum:

  • Að kynnast, finna og velja góða vini
  • Að bæta samtalsfærni: Að hefja og koma inn í samræður, að fara út úr samræðum, viðeigandi rafræn samskipti, viðeigandi notkun á spaugsemi
  • Að skipuleggja og taka þátt í hittingum og samkomum
  • Góðir siðir varðandi stefnumót og að stofna til rómantískra sambanda.
  • Að takast á við ágreining í samskiptum, einelti og höfnun.

Fyrir hverja er PEERS?

Einstaklinga eldri en 18 ára

Einstaklinga með einkenni einhverfu (ekki er krafist greiningar) eða annan félagslegan vanda

Einstaklinga sem eiga í vanda með að stofna til vinskaps og að viðhalda vinskapi

Þátttaka er sjálfviljug og verður áhugahvöt að vera til staðar hjá þátttakendum fyrir því að mæta á námskeiðið og að læra og auka félagsfærni.

Hvenær, hvar og hverjir?

Leiðbeinendur: Brynja Guðmundsdóttir, sálfræðingur hjá Birtu,  Sandra Guðmundsdóttir og Margrét Anna Guðmundsdóttir félagsráðgjafar hjá Birtu.

Tími: Þriðjudaga frá kl. 13-15, tímabilið 29. ágúst – 19. desember.

Vinnustofa hjá Skrúfunni Eyrarbakka – ágúst – september – mögulega desember

Skrúfan er grósku- og sköpunarmiðstöð á Eyrarbakka. Berglind eigandi Skrúfunnar er með verklegar smiðjur fyrir Birtu þar sem er m.a. verið að hnýta blómahengi, gera steypuverkefni, búa til kerti o.fl.

Leiðbeinandi: Berglind eigandi Skrúfunnar o.fl.

Tími: Mánudaga kl. 13-15

 

Meðferðargrúbba hjá Berglindi félagsráðgjafa – lota 3

Áhersla á úrvinnslu áfalla og að styðja við þær breytingar sem einstaklingurinn er að fara í gegnum hjá Birtu Starfsendurhæfingu með lausnamiðaðri og valdeflandi nálgun. Unnið er að því að skapa hópdýnamík þar sem traust, samkennd og þroski skapar innihald og ferli hópsins þar sem samverkun leiðbeinanda og þátttakenda þjónar valdeflandi. Við stefnum að því að skapa andrúmsloft samkenndar og tilfinningalæsis.

Fjöldi í hóp: 6-8 einstaklingar

Lengd: 6 vikur/skipti, 1 x í viku, 2 klst. í senn.

Hvenær: kl. 13.00 – 15.00, þriðjudaga frá 7. nóvember – 12. desember

Hvar: Meðferðarstofu Berglindar, Fyrsta skrefið, Austurvegi 10.

Björg – bjargráð í tilfinningastjórnun – lota 2 og 3

Bjargráðakerfið Björg var þróað af Dr. Julie Brown og byggist á aðferðafræði díalektískrar atferlismeðferðar (DAM). Með aðferðum DAM er einstaklingum kennt að staðfesta og samþykkja hverjir þeir eru, en á sama tíma að aðstoða og leiðbeina þeim að gera hjálpsamlegar breytingar sem stuðla að stöðugra tilfinningalífi. Núvitund er mikilvægur hluti af DAM. Áhersla er á að draga úr hvatvísi, ná stöðugleika í samböndum við sjálfan sig og aðra og að auka við sjálfsvirðingu. Á námskeiðinu eru kennd 9 bjargráð og kerfistæki (tilfinningamælir, gerðir bjargráða og uppskrift að bjargráðum). Þátttakendur fá veglega handbók með verkefnum og lesefni.

Tímalengd: 12 skipti

Tímasetning: 25. september – 18. desember (tíminn 13. nóv fellur niður).

Leiðbeinendur: Ráðgjafar Birtu

ADHD og fjármál í samstarfi við ADHD samtökin

Á námskeiðinu verður farið yfir helstu áskoranir varðandi ADHD og fjármála yfirsýn. Við förum yfir hvernig við getum byggt upp betra samband við fjármálin okkar, vinnum með hvatvísi og segjum bless við skömmina sem fylgir oft óreiðu í fjármálum. Við lærum mismunandi aðferðir til að setja okkur fjárhagsleg markmið og standa við þau og hvar við getum sparað. Við förum yfir hvernig er hægt að halda heimilisbókhald á einfaldan og skemmtilegan hátt og hvernig við búum okkur til ADHD vænar fjármála rútínur. Við einbeitum okkur betur að því að byggja upp jákvæðar tilfinningar fyrir fjármálin okkar og hvað það kostar okkur í raun og veru að lifa. Þú færð verkfæri eftir námskeiðið til þess að vera betur tengd við peningana þína til að stjórna þeim í stað þess að þeir stjórni þér.

Tímabil: 21. og 28. nóvember

Tímasetningar: Þriðjudaga kl. 10-12.

Námskeiðið fer fram í gegnum ZOOM en þátttakendur mæta í Fjölheima og sitja námskeiðið þar. Starfsmaður Birtu er með á námskeiðinu.

Samkenndarhópur – Ekki komnar dagssetningar

Markmið námskeiðsins: Núvitund og samkennd í eigin garð gerir okkur kleift að mæta erfiðum tímabilum í lífinu með sjálfsmildi, umhyggju og skilning. Samkennd og sjálfsmildi í eigin garð er falleg og hugrökk leið til sjálfsvinnu. Hún styður okkur í að bregðast við þeim erfiðleikum sem við ómeðvitað sköpum okkur sjálf, t.d. með neikvæðri innri gagnrýni, með því að einangra okkur eða með því að festast í óhjálplegum aðferðum.

Núvitund er fyrsta skrefið í vegferð okkar að öðlast samkennd – og felst í að opna sig fyrir erfiðri reynslu með hlýju og vakandi athygli (hugsunum, tilfinningum og því sem við finnum fyrir í líkamanum). Síðan kemur samkennd í eigin garð – að vera meðvituð um að færa okkur góðvild og hlýju.

Margar rannsóknir sýna fram á að samkennd í eigin garð hefur sterk tengsl við andlegt jafnvægi, auðveldar að takast á við áskoranir lífsins, dregur úr depurð og kvíða, eflir heilbrigðar lífsvenjur og styrkir tengsl við aðra. Þessi aðferð hjálpar okkur að viðurkenna og gangast við okkur sjálfum eins og við erum, hvetja okkur áfram með vinsemd, fyrirgefa okkur þegar þörf er á, tengjast öðrum af heilum hug og leyfa okkur að vera við sjálf.

Tímalengd: 6 vikur

Tímasetning: Óákveðið

Leiðbeinandi: Thelma Lind Guðmundsdóttir

Til að fá meiri upplýsingar eða til að skrá sig þarf að ræða við ráðgjafa. 

Virkniúrræði í boði hjá Fræðslunetinu á austönn 2023

 

Líf með verkjum, hópráðgjöf

Hópráðgjöf/fræðsla fyrir fólk með langvinna verki, 6-8 þátttakendur. Markmiðið með fræðslunni er að þátttakendur fái góða grunnþekkingu og skilning á eigin ástandi og geti nýtt sér þær aðferðir sem þar eru kenndar til að bæta líðan sína, auka bjargráð og séu betur í stakk búnir til að takast á við verki á uppbyggilegan hátt.

Leiðbeinandi: Eggert Birgisson, sálfræðingur

Tími: 28. ágúst – 18. september, mánudaga kl. 10-12, föstudaga kl. 13-15

Tími: 13. nóvember – 4. desember, mánudaga kl. 10-12, föstudaga kl. 13-15

HAM og núvitund – Hugræn atferlismeðferð, hópráðgjöf

Hópráðgjöf/fræðsla til að takast á við almenna líðan (6-8 þátttakendur). Þátttakendur fá fræðslu um hugræna atferlismeðferð (HAM) sem gengur út á að læra að þekkja tengsl hugsana, tilfinninga og hegðunar. Farið verður í undirstöðuatriði núvitundar sem leið til að takast á við tilfinningar og streitu.

Markmiðið er að þátttakendur öðlist grunnfærni í að beita þeim aðferðum sem kenndar verða til að hafa áhrif á eigin líðan. Þátttakendur vinna heimaverkefni á milli skipta.

Leiðbeinandi: Karen Guðmundsdóttir, sálfræðingur

Tími: 30. ágúst – 27. september, miðvikudagar kl. 10:00-12:00 – staðnám

Tími: 30. ágúst – 27. september, miðvikudagar kl. 13:00-15:00 – staðnám (túlkað á pólsku)

Betri fjármál

Námskeiðið hentar öllum sem vilja gera breytingar í fjármálunum og tileinka sér nýjar aðferðir og skipulag. Áhersla er á að öðlast næga þekkingu til að geta stýrt fjármálunum af öryggi og geta sett sér raunhæf markmið. Farið verður yfir helstu hugtök í fjármálum og þær ,,vörur“ sem bankar og fjármálafyrirtæki bjóða og þann kostnað sem þeim fylgir. Þá verður farið í uppsetningu á einföldu skipulagi, hvernig hægt er öðlast betri yfirsýn yfir fjármálin og ýmis verkfæri kynnt til að nýta fjármuni sem best.

Leiðbeinandi: Þóra Valný Yngvadóttir, viðskiptafræðingur og markþjálfi

Tími: 10.-19. okt. þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13:30-16:00 ísl. – staðnám

Uppleið – vottuð námsleið

Námið byggir á hugrænni atferlismeðferð. Markmiðið er að auka færni einstaklinga til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið viðhalda betri líðan.

Leiðbeinandi: Karen Guðmundsdóttir, sálfræðingur

Tími: 31. ágúst – 5. október, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10:00-12:00 – staðnám

Núvitund – augnablikið (framhald af Ham og núvitund og Uppleið)

Núvitund í daglegu lífi. Hvað er núvitund og hentar hún mér? Námskeið um núvitund og lífeðlisfræðileg áhrif þess að iðka núvitund. Þátttakendur fá tækifæri til að kynnast þeim leiðum sem hægt er að fara í iðkun núvitundar. Rannsóknir sýna að núvitund gagnast vel til að takast á við t.a.m. tilfinningar, streitu, svefn og verki. Einnig að iðkun á núvitund getur gefið fólki betra innsæi í tilfinningar sínar, betri athygli, minni og einbeitingu.

Leiðbeinendur: Karen Guðmundsdóttir, sálfræðingur og Sólveig Fríða Kjærnested, sálfræðingur

Tími: 23. nóvember – 4. desember, mánudaga og fimmtudaga kl. 13:30-15:30

Meiri þekking, minni streita

Á námskeiðinu er farið yfir áhrif streitu á andlega og líkamlega líðan. Farið verður yfir ýmis verkfæri til að ná betri stjórn á neikvæðum áreitum í lífinu. Farið verður sérstaklega yfir samskipti og hvernig setja eigi mörk í samskiptum og leysa ágreining. Markmiðið með námskeiðinu er að auka skilning á neikvæðum áhrifum streitu og bæta við þekkingu þátttakenda um hvernig hægt er að stjórna streitunni með heilsusamlegum venjum og bættum lífstíl. Lögð er áhersla á markmiðssetningu, bætt samskipti, hvernig setja eigi mörk og þannig minnka streitu og ná meiri stjórn á aðstæðum í lífi sínu. Námskeiðið skiptist í fræðslu, umræður og verkefnavinnu.

Leiðbeinandi: Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur

Tími: 26. sept.- 24. okt. þriðjudaga kl. 13-15.

Snjalltækjanotkun

Markhópurinn er fólk eldra en 55 ára og/eða sem hefur þörf fyrir að læra á snjalltæki, spjaldtölvu eða snjallsíma. Námskeiðin fela í sér kennslu í notkun rafrænna skilríkja, heimabanka, netverslun og fræðslu vegna samfélagsmiðla og efnisveitna. Þá verður farið yfir notkun á tölvupósti og önnur rafræn samskipti. Bæði er lögð áhersla á hagnýtt gildi sem og skemmtanagildi tækjanna.

Leiðbeinandi: Bjarni H. Ásbjörnsson

Tími: 22. – 30. nóvember, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10-12

Jákvæð sálfræði – seigla, styrkleikar, hamingjan, hugarfar og atvinnuleit

Markmið námskeiðsins er að efla vellíðan og að þátttakendur fái vind í seglin. Athyglinni er beint að því sem er í lagi, staldrað við, tekið eftir því sem gleður eða skiptir máli. Notaðar eru áhrifaríkar æfingar úr smiðju jákvæðrar sálfræði og vinnusálfræði sem efla vellíðan, dug og þor. Unnið er með hugarfar, viðhorf og praktísk atriði í atvinnuleit. Hver þátttakandi tekur seiglu-, hamingju- og styrkleikapróf. Mikið lagt upp úr virkni þátttakenda og hver og einn heldur dagbók, tekur þátt í umræðum og leysir verkefni á milli tíma.

Leiðbeinandi: Hrefna Guðmundsdóttir, MA Vinnu- og félagssálfræði, sérfræðingur í jákvæðri sálfræði

Tími: 4., 5., 11., 12. og 18. október kl. 12:30 – 15:30  – Námskeiðið hefst þegar lágmarksþátttakendafjölda er náð.

Færni störf og áhugasvið

Námskeið fyrir ungt fólk í atvinnuleit og starfsendurhæfingu. Á námskeiðinu verður fjallað um leiðir til árangurs bæði með tilliti til starfsumhverfis og ánægju í leik og starfi. Eitt af meginmarkmiðum kennslunnar er að auka áhugahvöt og sjálfsvitund ásamt því að skapa tækifæri fyrir þátttakendur til að þróa nýja hæfni sem vinnumarkaðurinn kallar eftir. Leiðbeinendur: Thelma Lind Guðmundsdóttir, BS í sálfræði og mastersnemi í heilbrigðisvísindum Eydís Katla Guðmundsdóttir, kennari og M.A. í náms- og starfsráðgjöf  Sandra D. Gunnarsdóttir, kennari og M.A. í náms- og starfsráðgjöf

Tími: 27. sept. – 15.nóv. Miðvikudagar kl. 10:30-12:00

Íslenskunámskeið

eru haldin á: Selfossi, Höfn, Hvolsvelli, Hellu, Vík, Kirkjubæjarklaustri, Reykholti, Flúðum og Þorlákshöfn Sjá nánar á fraedslunet.is

Önnur úrræði:

Náms- og starfsráðgjöf

Námsbrautir FA

Menntastoðir

Félagsliðagátt

Leikskólaliðabrú

Stuðningsfulltrúabrú

Stakir áfangar á þessum námsleiðum

Raunfærnimat s.s. sjúkraliðar, vinnumarkaðshæfni, þjónustubrautir (félagsliði, leikskólaliði og stuðningsfulltrúi) og matartækni

Til að fá meiri upplýsingar eða til að skrá sig þarf að ræða við ráðgjafa.