Þessi síða inniheldur helstu upplýsingar fyrir notendur þjónustu Birtu starfsendurhæfingar.


Stundatöflur

Athugið að þetta er stundataflan yfir það sem er í boði hjá Birtu hverju sinni en svo er hægt að fá einstaklingsstundatöflu með þeim námskeiðum og úrræðum sem viðkomandi er í hverju sinni (ath. það á ekki við um virknilínu) . Miðað er við að einstaklingur sem er að hefja sína endurhæfingu og er á matslínu sé í 12-15 tíma virkni á viku að lágmarki (hópa- og einstaklingsúrræði). Miðað er við að einstaklingur sem er í langtímaendurhæfingu á endurhæfingarlínu sé í 15-20 tíma virkni á viku að lágmarki. Til viðbótar við hreyfingu og fræðslu/námskeið geta verið í einstaklingsstundatöflum viðtöl hjá ráðgjöfum/fagaðilum, sjúkraþjálfun, nám, vinnuprufa o.fl.

Tilkynningar/fréttir


Mætingarreglur:

 • 80 % mætingarskylda í allt starf Birtu samkvæmt stundatöflu, líka í hreyfingu.
 • Veikindi skal tilkynna fyrir kl. 8.30, á hverjum degi sem veikindin vara.
 • Mikilvægt er að mæta stundvíslega. Fjarvist er gefin ef mætt er meira en 10 mínútum of seint.
 • Leyfilegar fjarvistir eru fjarvistir vegna veikinda, veikinda barna og leyfi vegna læknisferða eða annarra úrræða hjá sérfræðingum.
 • Þátttaka í fjartímum: Ath. fjartímar eru fyrst og fremst í boði til að þjónusta þá sem búa utan Selfoss og eiga erfitt með að sækja endurhæfingu alla virka daga. Heimilt er að óska eftir þátttöku í fjartíma í sérstökum aðstæðum og skal þá óska sérstaklega eftir því í fjarvistatilkynningu eða ræða við ráðgjafa.

Tilkynna fjarveru

   

  Dagskrá og skipulag starfsendurhæfingar hjá Birtu

  Hjá Birtu er boðið upp á fjölbreytt námskeið og fræðslu. Á morgnana, milli kl. 9-12 er svokallað grunnstarf Birtu, auk hreyfingar, en í það mæta allir þátttakendur (nema þeir sem eru í námi eða vinnutengingu á þeim tíma). Í grunnstarfi Birtu er boðið upp á fræðslu um bætta andlega líðan, lífsstílstengda fræðslu, sjálfseflingu, hópfundi o.fl. Eftir hádegið eru lokaðir hópar og námskeið sem þátttakendur velja sér út frá hvað hentar viðkomandi. Dæmi um lokaða hópa/námskeið eru; PEERS félagsfærninámskeið, Björg bjargráð í tilfinningastjórnun, kvíðahópar, félagskvíðanámskeið, karlahópar, konuhópar, skapandi starf, samkenndarhópur, hópmarkþjálfunarhópar, næringarstuðningshópur. Einu sinni á ári er boðið upp á ADHD námskeið í samstarfi við ADHD samtökin. Hreyfing sem er í boði hjá Birtu er; þjálfun í tækjasal undir handleiðslu íþrótta- og heilsufræðings, Yoga nídra, Yoga hjá Yogasálum og vatnsleikfimi í Sundhöll Selfoss. 

  Námskeið og lokaðir hópar í boði hjá Birtu á vorönn 2024

  Hér má sjá yfirlit yfir námskeið og lokaða hópa sem eru í boði á haustönn 2024:

   

  Karlahópur

  Miðvikudaga kl. 13.00-14.30

  Konuhópur

  Miðvikudaga kl. 13.00-14.30

  Björg – bjargráð í tilfinningastjórnun

  Bjargráðakerfið Björg var þróað af Dr. Julie Brown og byggist á aðferðafræði díalektískrar atferlismeðferðar (DAM). Með aðferðum DAM er einstaklingum kennt að staðfesta og samþykkja hverjir þeir eru, en á sama tíma að aðstoða og leiðbeina þeim að gera hjálpsamlegar breytingar sem stuðla að stöðugra tilfinningalífi. Núvitund er mikilvægur hluti af DAM. Áhersla er á að draga úr hvatvísi, ná stöðugleika í samböndum við sjálfan sig og aðra og að auka við sjálfsvirðingu. Á námskeiðinu eru kennd 9 bjargráð og kerfistæki (tilfinningamælir, gerðir bjargráða og uppskrift að bjargráðum). Þátttakendur fá veglega handbók með verkefnum og lesefni.

  Tímalengd: 12 skipti

  Tímasetning: Þriðjudaga kl. 13-15 á tímabilinu 27. febúar – 21. maí

  Leiðbeinendur: Ráðgjafar Birtu

  Meðferðargrúbba hjá Berglindi félagsráðgjafa 

  Áhersla á að styðja við þær breytingar sem einstaklingurinn er að fara í gegnum hjá Birtu Starfsendurhæfingu með lausnamiðaðri og valdeflandi nálgun. Unnið er að því að skapa hópdýnamík þar sem traust, samkennd og þroski skapar innihald og ferli hópsins þar sem samverkun leiðbeinanda og þátttakenda þjónar valdeflandi. Við stefnum að því að skapa andrúmsloft samkenndar og tilfinningalæsis.

  Fjöldi í hóp: 6-8 einstaklingar

  Lengd: 6 vikur/skipti, 1 x í viku, 2 klst. í senn.

  Hvenær: kl. 13.00 – 15.00, ekki komin dagssetning

  Hvar: Meðferðarstofu Berglindar, Fyrsta skrefið, Austurvegi 10.

  Samkenndarhópur – Ekki komnar dagssetningar

  Markmið námskeiðsins: Núvitund og samkennd í eigin garð gerir okkur kleift að mæta erfiðum tímabilum í lífinu með sjálfsmildi, umhyggju og skilning. Samkennd og sjálfsmildi í eigin garð er falleg og hugrökk leið til sjálfsvinnu. Hún styður okkur í að bregðast við þeim erfiðleikum sem við ómeðvitað sköpum okkur sjálf, t.d. með neikvæðri innri gagnrýni, með því að einangra okkur eða með því að festast í óhjálplegum aðferðum.

  Núvitund er fyrsta skrefið í vegferð okkar að öðlast samkennd – og felst í að opna sig fyrir erfiðri reynslu með hlýju og vakandi athygli (hugsunum, tilfinningum og því sem við finnum fyrir í líkamanum). Síðan kemur samkennd í eigin garð – að vera meðvituð um að færa okkur góðvild og hlýju.

  Margar rannsóknir sýna fram á að samkennd í eigin garð hefur sterk tengsl við andlegt jafnvægi, auðveldar að takast á við áskoranir lífsins, dregur úr depurð og kvíða, eflir heilbrigðar lífsvenjur og styrkir tengsl við aðra. Þessi aðferð hjálpar okkur að viðurkenna og gangast við okkur sjálfum eins og við erum, hvetja okkur áfram með vinsemd, fyrirgefa okkur þegar þörf er á, tengjast öðrum af heilum hug og leyfa okkur að vera við sjálf.

  Tímalengd: 6 vikur

  Tímasetning: Óákveðið

  Leiðbeinandi: Thelma Lind Guðmundsdóttir

  Til að fá meiri upplýsingar eða til að skrá sig þarf að ræða við ráðgjafa. 

  Virkniúrræði í boði hjá Fræðslunetinu á vorönn 2024

   

  Líf með verkjum, hópráðgjöf

  Hópráðgjöf/fræðsla fyrir fólk með langvinna verki, 6-8 þátttakendur. Markmiðið með fræðslunni er að þátttakendur fái góða grunnþekkingu og skilning á eigin ástandi og geti nýtt sér þær aðferðir sem þar eru kenndar til að bæta líðan sína, auka bjargráð og séu betur í stakk búnir til að takast á við verki á uppbyggilegan hátt.

  Leiðbeinandi: Eggert Birgisson, sálfræðingur

  Tími: 4. – 25. mars, mánudaga og fimmtudaga kl. 14:00 – 16:00 – staðnám

  Uppleið – vottuð námsleið

  Námið byggir á hugrænni atferlismeðferð. Markmiðið er að auka færni einstaklinga til að takast á við hamlandi líðan með því að nýta sér aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) í daglegu lífi og breyta þannig hugsun, tilfinningum og hegðun og í kjölfarið viðhalda betri líðan.
  Leiðbeinandi: Karen Guðmundsdóttir, sálfræðingur
  Tími: 8. febrúar -14. mars, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10:00 -12:00 – staðnám
  Tími: 9. apríl – 21. mars, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 10:00 -12:00 – staðnám
  Tími: 18. apríl – 30. maí, þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13:00 -15:00 – fjarnám

  Augnablikið – núvitundarnámskeið

  Núvitund í daglegu lífi. Hvað er núvitund og hentar hún mér? Námskeið um núvitund og lífeðlisfræðileg áhrif þess að iðka núvitund. Þátttakendur fá tækifæri til að kynnast þeim leiðum sem hægt er að fara í iðkun núvitundar. Rannsóknir sýna að núvitund gagnast vel til að takast á við t.a.m. tilfinningar, streitu, svefn og verki. Einnig að iðkun á núvitund getur gefið fólki betra innsæi í tilfinningar sínar, betri athygli, minni og einbeitingu.
  Leiðbeinendur: Karen Guðmundsdóttir, sálfræðingur og Sólveig Fríða Kjærnested, sálfræðingur
  Tími: 3. – 13. júní, mánudaga og fimmtudaga kl. 13:30-15:30 – staðnám

  Meiri þekking, minni streita

  Á námskeiðinu er farið yfir áhrif streitu á andlega og líkamlega líðan. Farið verður yfir ýmis verkfæri til að ná betri stjórn á neikvæðum áreitum í lífinu. Farið verður sérstaklega yfir samskipti og hvernig setja eigi mörk í samskiptum og leysa ágreining.
  Markmiðið með námskeiðinu er að auka skilning á neikvæðum áhrifum streitu og bæta við þekkingu þátttakenda um hvernig hægt er að stjórna streitunni með heilsusamlegum venjum og bættum lífstíl. Lögð er áhersla á markmiðssetningu, bætt samskipti, hvernig setja eigi mörk og þannig minnka streitu og ná meiri stjórn á aðstæðum í lífi sínu. Námskeiðið skiptist í fræðslu, umræður og verkefnavinnu.
  Leiðbeinandi: Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur
  Tími: 5. feb. – 4. mars, mánudagar kl. 13:00-15:00 – staðnám

  Stafræn hæfni og snjalltækjanotkun

  Markhópurinn er fólk sem hefur þörf fyrir að læra á snjalltæki, spjaldtölvur eða snjallsíma. Námskeiðin fela í sér kennslu í notkun rafrænna skilríkja, heimabanka, netverslun og fræðslu vegna samfélagsmiðla og efnisveitna. Þá verður farið yfir notkun á tölvupósti og önnur rafræn samskipti m.a. í tölvu. Bæði er lögð áhersla á hagnýtt gildi sem og skemmtanagildi tækjanna.
  Leiðbeinandi: Bjarni H. Ásbjörnsson
  Tími: 29. jan. – 12. feb., mánudaga og fimmtudaga kl. 10:00 -12:00 – staðnám

  Meiri þekking, minni streita

  Á námskeiðinu er farið yfir áhrif streitu á andlega og líkamlega líðan. Farið verður yfir ýmis verkfæri til að ná betri stjórn á neikvæðum áreitum í lífinu. Farið verður sérstaklega yfir samskipti og hvernig setja eigi mörk í samskiptum og leysa ágreining. Markmiðið með námskeiðinu er að auka skilning á neikvæðum áhrifum streitu og bæta við þekkingu þátttakenda um hvernig hægt er að stjórna streitunni með heilsusamlegum venjum og bættum lífstíl. Lögð er áhersla á markmiðssetningu, bætt samskipti, hvernig setja eigi mörk og þannig minnka streitu og ná meiri stjórn á aðstæðum í lífi sínu. Námskeiðið skiptist í fræðslu, umræður og verkefnavinnu.

  Leiðbeinandi: Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur

  Tími: 26. sept.- 24. okt. þriðjudaga kl. 13-15.

  Snjalltækjanotkun

  Markhópurinn er fólk eldra en 55 ára og/eða sem hefur þörf fyrir að læra á snjalltæki, spjaldtölvu eða snjallsíma. Námskeiðin fela í sér kennslu í notkun rafrænna skilríkja, heimabanka, netverslun og fræðslu vegna samfélagsmiðla og efnisveitna. Þá verður farið yfir notkun á tölvupósti og önnur rafræn samskipti. Bæði er lögð áhersla á hagnýtt gildi sem og skemmtanagildi tækjanna.

  Leiðbeinandi: Bjarni H. Ásbjörnsson

  Tími: 22. – 30. nóvember, miðvikudaga og fimmtudaga kl. 10-12

  Íslenskunámskeið

  eru haldin á: Selfossi, Höfn, Hvolsvelli, Hellu, Vík, Kirkjubæjarklaustri, Reykholti, Flúðum og Þorlákshöfn Sjá nánar á fraedslunet.is

  Önnur úrræði:

  Náms- og starfsráðgjöf

  Námsbrautir FA

  Menntastoðir

  Félagsliðagátt

  Leikskólaliðabrú

  Stuðningsfulltrúabrú

  Stakir áfangar á þessum námsleiðum

  Raunfærnimat s.s. sjúkraliðar, vinnumarkaðshæfni, þjónustubrautir (félagsliði, leikskólaliði og stuðningsfulltrúi) og matartækni

  Til að fá meiri upplýsingar eða til að skrá sig þarf að ræða við ráðgjafa. 

  Námskeið haust 2024

  PEERS námskeið í félagsfærni – Lota 1-3 (16 vikna námskeið)

  PEERS® námskeið í félagsfærni

  PEERS® félagsfærniþjálfun er raunprófað hópnámskeið fyrir fullorðna einstaklinga með einhverfu og/eða annan félagslegan vanda þar sem kenndar eru aðferðir til að auka færni í samskiptum:

  • Að kynnast, finna og velja góða vini
  • Að bæta samtalsfærni: Að hefja og koma inn í samræður, að fara út úr samræðum, viðeigandi rafræn samskipti, viðeigandi notkun á spaugsemi
  • Að skipuleggja og taka þátt í hittingum og samkomum
  • Góðir siðir varðandi stefnumót og að stofna til rómantískra sambanda.
  • Að takast á við ágreining í samskiptum, einelti og höfnun.

  Fyrir hverja er PEERS?

  Einstaklinga eldri en 18 ára

  Einstaklinga með einkenni einhverfu (ekki er krafist greiningar) eða annan félagslegan vanda

  Einstaklinga sem eiga í vanda með að stofna til vinskaps og að viðhalda vinskapi

  Þátttaka er sjálfviljug og verður áhugahvöt að vera til staðar hjá þátttakendum fyrir því að mæta á námskeiðið og að læra og auka félagsfærni.

  Hvenær, hvar og hverjir?

  Leiðbeinendur: Brynja Guðmundsdóttir, sálfræðingur hjá Birtu,  Sandra Guðmundsdóttir og Margrét Anna Guðmundsdóttir félagsráðgjafar hjá Birtu.

  Tími: Þriðjudaga frá kl. 13-15, tímabilið 27. ágúst – 17. desember.

  Björg – bjargráð í tilfinningastjórnun

  Bjargráðakerfið Björg var þróað af Dr. Julie Brown og byggist á aðferðafræði díalektískrar atferlismeðferðar (DAM). Með aðferðum DAM er einstaklingum kennt að staðfesta og samþykkja hverjir þeir eru, en á sama tíma að aðstoða og leiðbeina þeim að gera hjálpsamlegar breytingar sem stuðla að stöðugra tilfinningalífi. Núvitund er mikilvægur hluti af DAM. Áhersla er á að draga úr hvatvísi, ná stöðugleika í samböndum við sjálfan sig og aðra og að auka við sjálfsvirðingu. Á námskeiðinu eru kennd 9 bjargráð og kerfistæki (tilfinningamælir, gerðir bjargráða og uppskrift að bjargráðum). Þátttakendur fá veglega handbók með verkefnum og lesefni.

  Tímalengd: 12 skipti

  Tímasetning: Mánudaga kl. 13-15 á tímabilinu 30. september -16. desember 2024

  Leiðbeinendur: Ráðgjafar Birtu